8 oktober, 2018

Kantslagning på skogsslingan

Skogsbanans kanter kommer att slås på torsdag (11/10). Var observant! / Sportkontoret