13 augusti, 2020

Information angående ändrade propositioner till provloppen

Hästägarföreningen kommer att ändra propositionen 28´s jämn fart till 26´s jämn fart, detta då önskemål inkommit om detta.

Det kommer att provas under några provlopps tillfällen för att se hur det tas emot.

Lämna gärna dina synpunkter om detta till Ricky Eklund ( Hästägarföreningen ) – 070 302 75 66