14 oktober, 2019

Grävjobb på rakbanan idag

Det planerade grävjobbet på rakbanan försenades och blir (med kort varsel) av idag måndag istället.

Anläggningsarbete (belysning) måste utföras vid rakbanan idag måndag, vilket innebär att rakbanan troligen inte kan användas på hela dagen.
Vi beklagar sen info. /B-O