18 januari, 2019

Fyllnadsval vid kommande föreningsstämma!

Hej=)

På grund av Lars-Olov Olssons frånfälle behöver ett fyllnadsval verkställas vid kommande föreningsstämma för Solängets Travsällskap. Detta fyllnadsval gäller för perioden 2019-2022.
Valberedningen strävar att sänka medelåldern i styrelse och förening samt en jämnare könsfördelning, vi försöker även att ta hänsyn till andra faktorer som:
• Erfarenhet
• intressen
• förmågor
• engagemang

Dagens styrelse är vald för nedanstående perioder:
2016 – 2020
Staffan Osterling
Gunilla Kjellsson
Claudia Häggström

2018 – 2022
Göran Nordin
Tore Gidlund
Peter Vedin

Har ni förslag på ny styrelsemedlem kontakta gärna någon medlem i valberedningen.
Susanne Osterling 070-367 5247
Lage Norberg 070-292 6301
Ulrika Rehn 070-203 6534
Maria Larsson 070-263 1354
Ulf Söderkvist 070-305 0246