28 mars, 2019

För kännedom angående Örnsköldsviksortens RK

Karantän
Då en häst i privatstallet varigt lite snorig på morgonen 28/3, så har Ridskolan direkt vidtagit försiktighetsåtgärder. Hästen står tills vidare i karantän i höladan. Det är ej tillåtet att stalla upp sin häst i boxen bredvid eller ha någon sort kontakt med hästen. Hästen står i karantänhage på dagtid och sköts av personal/ägare.
Anläggningen är öppen som vanligt.
MVH//Sportkontoret