1 februari, 2019

FIBERANSLUTNING TILL VETERINÄRMOTTAGNINGEN EVIDENSIA.

Under andra halvan av vecka 6 kommer schaktarbeten att påbörjas med anledning av fiberanslutning till veterinärmottagningen på stallbacken. Arbetet på etapperna börjar med upptining 1-3 dagar, därefter schakt och återställning med grävmaskin. Schakten beräknas ta ca 2 veckor.

Etapp 1: Stallbacken, från grinden till veterinärmottagningen. Sträckan kommer att delas upp så att framkomligheten inte påverkas.
Etapp 2: Infarten till Solängskrogen. Vägen kommer att stängas av i en riktning i taget, så framkomligheten ska inte påverkas.
Etapp 3: Schakt i dikesbotten/bakslänt enligt bild.

MED VÄNLIG HÄLSNING ///SPORTKONTORET