9 december, 2019

Belysning och säkerhet

Liten påminnelse att tänka på beträffande säkerheten. Och en nyhet gällande banbelysningen.

Sedan tidigare gäller; Belysning rakbanan, alla dagar kl 16:00 – 20:00.
Nyhet; Belysning tävlingsbanan, tisdag och torsdag kl 16:00 – 21:15. Observera att efter kl 16:00 tänds banbelysningen (endast dessa dagar) genom att dra i repet som fastsatts i ”galgen” vid förrådsbaracken tillhörande Hästshopen – vid infart till banan. Belysningen kan tändas fr o m kl 14:30, men endast dessa dagar (tisdag och torsdag).
Vi vill också påminna om ökat säkerhetstänk under den mörka årstiden.
Oavsett om man kör sin häst eller befinner sig runt stallområdet av annan anledning, är det viktigt förstå att vi gemensamt måste göra allt för att undvika onödiga säkerhetsrisker. Vi har påbörjat arbete med förbättrad belysning, men under senhösten och vintern blir det ändå väldigt mörkt. Och även vid upplysta områden kan det uppstå skuggor och annat som försvårar sikten och även kan skrämma hästarna. När det kommit snö blir det automatiskt högar efter snöröjning, som också skymmer sikten mer än vanligt.
• Undvik onödig trafik. Kör helst inte fordon runt stallarna. Använd lämplig/avsedd parkeringsplats, särskilt vid lämning/hämtning av barn/ungdomar i Travskolan.
• Använd reflexer, reflexvästar och liknande så att Du själv syns och ser bättre.
• Lämna inte vagnar och annan utrustning framför och runt stallarna.

Övrigt; Snöröjning sker vid behov. Rakbanan saltas när så krävs.

Viktigt också att tänka på;
Stäng portarna vid gäststallarna OCH släck lyset när ni lämnar anläggningen!

Vänligen respektera!
/Solängets Travsällskap