3 mars, 2020

85 anmälda till Travfesten

Årets travfest på Solänget blir av. Det är möjligt att efteranmäla!

Vi har 85 anmälda till Solängets Travfest, lördag 14 mars. Eftersom vi nu säkert vet att travfesten blir av har det öppnats möjlighet att efteranmäla.
Efteranmälan mottas via mejl eller sms, senast torsdag 5 mars kl 12:00.
sms: 070-666 09 21
e-mail: bert-ola.mansson@solanget.travsport.se
Övrig info angående travfesten, se denna hemsida – tidigare nyheter.
/BOM