Om Solänget

Banan anlades år 1952. Banan var då liksom nu en viktig och naturlig mötesplats för alla.Solängets verksamhet bidrar till sysselsättning för 50 personer på heltid och ca 90 på deltid dessutom görs ett stort antal ideella arbetstimmar vid anläggningen.
Idag bedrivs travtävlingar och ett flertal andra arrangemang anordnas

Hästnäringen i Örnsköldsvik

Det finns ca 2750 hästar i Örnsköldsvik eller 50 hästar per 1000 personer.
Det skapar ca 275 arbetstillfällen i Örnsköldsvik.
Ett stort antal företag och organisationer bedriver sin verksamhet, helt eller delvis mot hästnäringen.
Hästen är idag viktigare för att hålla öppna landskap än t.ex. mjölk eller köttproduktion.

Travskola/Ungdomsverksamhet

Vår travskola erbjuder kurser om hästar och trav.
På travskolan finns allt från knattekurser för barn från 5 år till kurser för barn och ungdomar från 7 år samt vuxenkurser. Vi har ett välutvecklat kursprogram från nybörjarkurser upp till tävlingsnivå.
I kurserna igår till exempel:

  • Säkerhet för häst och människa
  • Att sköta och köra häst, både i stallet och på banan.
  • Vilken utrustning som behövs och hur du använder den.
  • Hur vi tävlar inom trav.

Att gå i travskolan är ett roligt och meningsfullt intresse för killar och tjejer.
Travskolan har sju enga ponnyer, tre shetlandsponnyer och fyra gotlandsruss, fler hästar lånas in vid behov.
Hösten 2012 var 60 elever inskrivna i travskolan och det var även kö till vissa av kurser.
Vid olika tillfällen under året körs ponnytravtävlingar.

Solgänget

Som andra travbana i Sverige startades ett samarbete mellan kommunensomsorgsverksamhet och travbanan som innebar att personer med olika funktionshinder fick möjlighet till arbete.
Solgänget är idag en grupp på 13 personer inkl. personal som hjälper till med allt från förberedelser inför tävlingar, till skötsel av banans hästar och stallar.